Start een online collecte

Digitaal collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw digitale collecte. 
  

 

Collectebus aanmaken
Thumb 499e0ed3e309184c4babc740da2ea7955fbc35b8
Roos is online collectant geworden Word jij ook online collectant?