Start een online collecte

Digitaal collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw digitale collecte. 
  

 

Collectebus aanmaken
Thumb 4f38dcbeb5ccb232273dd6e9f971cafc67e1caf7
Wil is online collectant geworden Word jij ook online collectant?