Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
  

 

Thumb d858912e6acb6aafafc2ab74f5c1033e3a79e30c
Quirijne is online collectant geworden Word jij ook online collectant?