Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
  

 

Thumb 20afefa4f251a32fd6ff7a50ecad1cff96718a5e
Hylke en Tialda is online collectant geworden Word jij ook online collectant?