Start een online collecte

Digitaal collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw digitale collecte. 
  

 

Thumb 8f98c8ba740cec5968366831caee9130639c8fdd
Collecte is online collectant geworden Word jij ook online collectant?