Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
  

 

Thumb aa9e906e1a305bb0ce67374e50a7e05d102edf32
Niels is online collectant geworden Word jij ook online collectant?