Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
  

 

Thumb 0dcdde77fc00a2e84c9f54e83351c6614a1135e1
Willianne is online collectant geworden Word jij ook online collectant?