Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
Doe mee en start nu jouw online collecte 

 

Thumb a7ca526b4976c8d100b50504f1966b306d629aa6
Carolien is online collectant geworden Word jij ook online collectant?