Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
  

 

Thumb 9f26ec523fdf1b6727c5e3daf576ee940271c188
Koos en Elma is online collectant geworden Word jij ook online collectant?