Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
  

 

Thumb 4659b2caf40f6da6303ea6965fa219fa935f16a9
Barry is online collectant geworden Word jij ook online collectant?