Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
  

 

Thumb a5a596351a5515f99a25c67a0a533d1b808a043a
Patricia is online collectant geworden Word jij ook online collectant?