Start een online collecte

Digitaal collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw digitale collecte. 
  

 

Thumb 848658006b4ab6d576476b00fc376fda947ffbf0
Myrthe is online collectant geworden Word jij ook online collectant?