Start een online collecte

Online collecteren is eenvoudig. Met één bericht naar je vrienden haal jij geld op voor de Hartstichting.
Elke gift is waardevol. Start nu jouw online collecte. 
  

 

Thumb 473addf43319ffb2d3e9ece3261fdb80c09e623c
Annelies is online collectant geworden Word jij ook online collectant?