Thumb 0711a5d2d10cdee95149ecf61a355c37f2112e9c
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Aranka Roovers

Ik collecteer omdat:

...ik het werk van de Hartstichting enorm belangrijk vind. Er is altijd geld nodig om meer onderzoek te doen en het bewustzijn bij mensen te vergroten. Niet alleen zodat iedereen weet wat ze moeten doen als iemand in de omgeving bijvoorbeeld een beroerte of hartaanval krijgt, maar ook om hartkwalen zoveel mogelijk te voorkomen en te genezen. Elk jaar loop ik mee als collectant in mijn wijk en nu collecteer ik ook online. Hartelijk dank voor jouw steun en bijdrage!

Groetjes,
Aranka

Tikkie
25

donaties

€ 249

ingezameld