Thumb f20683db7a1ecf09fbcf98222d103930b8a02463
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Caro Dijkhoff

Ik collecteer omdat:

Ik de wens heb, dat voor mensen met een niet goed functionerend hart problemen worden onderzocht en er verbetering mogelijk is. Daar is geld voor nodig en daarom collecteer ik. Geef jij ook vanuit je goede hart?
Tikkie
1

donatie

€ 5

ingezameld