Thumb 33aaa5d6a323e24c4b6dea5241ca5973e8613009
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Evelien Winkel

Ik collecteer omdat:

ik daarmee laat zien dat ik het werk vd Hartstichting, van mijn collega's en van mezelf belangrijk vind. Samen zetten wij ons in om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en te voorkomen. Daar redden we levens mee.

Tikkie
44

donaties

€ 482

ingezameld