Thumb e6e66f5c299ae8bbd94aac8a282cd2ec95b6efc8
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Gwendy de Bruijn

Ik collecteer omdat:

langskomen nu helaas niet kan. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk een gezond hart is. Doneer digitaal, voor gezonde harten. Je eenmalige donatie wordt zeer gewaardeerd. Benieuwd naar mijn verhaal? Kijk op www.hartstichting.nl/gift Misschien heb je zelfs de flyer al in je brievenbus ontvangen? Ik hoop van harte dat je mee wilt helpen en een donatie wilt doen. Samen doen we het!
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld