Thumb 8979bf9e4c139edfc268cd199049314729c2694d
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

♥ Hartstichting

Ik collecteer omdat:

Een gezond hart niet vanzelfsprekend is. Daarom werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Help ons jouw hart gezond te houden. Steun je ons met een donatie?

Kijk op www.hartstichting.nl/jehartbenjij

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld