Thumb 20afefa4f251a32fd6ff7a50ecad1cff96718a5e
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Hylke en Tialda van Grinsven

Ik collecteer omdat:

Op 19 en 20 oktober lopen wij van Eindhoven naar Baarn om geld in te zamelen voor de Hartstichting. We verhogen 2 dagen lang onze hartslag tijdens een 105km lange tocht door het land van Maas en Waal.

De missie van de Hartstichting is: hart- en vaatziekten verslaan! Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. En dat aantal neemt alleen maar toe.

De Hartstichting werkt samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers aan oplossingen om hart-en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. Ze financieren onderzoek, geven steun en voorlichting aan patiënten en willen extra levens redden bij een hartstilstand.

We zouden het tof vinden als je zou willen doneren! Wij gaan alvast heel ❤️ trainen voor onze tocht.

Groetjes Tialda & Hylke

Tikkie
44

donaties

€ 720

ingezameld