Thumb 390856b2d7e589134610eb0d02876efa5b9d193c
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Jeffrey Sanders

Ik collecteer omdat:

De Hartstichting in mijn ogen heel belangrijk werk verricht. Mijn moeder is overleden aan een hartinfarct op 47-jarige leeftijd, dan komt het erg dichtbij. Ik organiseer op 16 december een digitale bingo waarvan de opbrengst naar de Hartstichting gaat.
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld