Thumb 1942b67daf133b934208f345e0eb10a08f4ba065
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Judith aan het Rot

Ik collecteer omdat:

Ik vind het erg belangrijk dat de Hartstichting hun onderzoeken door kunnen doen. Er zijn zoveel hartpatiënten dat het mooi zou zijn wanneer dit zou kunnen verminderen! Daarom zou ik het fijn vinden wanneer je een bijdrage wilt geven in deze collectebus!
Tikkie
67

donaties

€ 274

ingezameld