Thumb 9f26ec523fdf1b6727c5e3daf576ee940271c188
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Koos en Elma van Aller-Kurpershoek

Ik collecteer omdat:

Dankbaar en blij hopen we in september ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Bij deze feestelijke gebeurtenis willen we een bijdrage leveren aan een goed doel. We dragen de hartstichting een warm hart toe en bevelen daarom deze collecte van harte bij jullie aan.

Tikkie
7

donaties

€ 185

ingezameld