Thumb 40cc642548f7a1c70e421675866935cb9a98ca84
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Mariëlle Walter

Ik collecteer omdat:

....ik extra aandacht wil vragen voor het vrouwenhart. Er moet meer onderzoek komen naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, omdat de verschijnselen zo anders zijn dan bij mannen!

Tikkie
5

donaties

€ 35

ingezameld