Thumb c0e73c417eb672cea7bd386824268c0f215d1f22
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Marjolein en Lex Meijer

Ik collecteer omdat:

Aangezien wij alles hebben wat ons hart begeert, willen we jullie vragen om naar eigen inzicht en gulheid te doneren. Geef dat wat je kan en wil missen aan de Hartstichting en op die manier geef je ons een groot kado.

Tikkie
31

donaties

€ 652

ingezameld