Thumb 848658006b4ab6d576476b00fc376fda947ffbf0
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Myrthe Smeets

Ik collecteer omdat:

Ik collecteet omdat mijn oma zo plotseling overleden aan hartstilstand door meer onderzoeken te doen kunnen we hopelijk voorkomen dat mensen daar aan moeten overlijden

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld