Thumb b2fff335a89a253691ee4d7a66a697809c954f3f
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Restaurant de Kas

Ik collecteer omdat:

We gaan de Marathon van Amsterdam lopen en geld ophalen voor de Hart Stichting. Sommige van onze collega's lopen 8km, sommige de halve Marathon en we hebben zelfs kandidaten voor de hele marathon. We willen zoveel mogelijk geld ophalen; sponsor jij mee?

Tikkie
10

donaties

€ 492

ingezameld