Thumb 0dcdde77fc00a2e84c9f54e83351c6614a1135e1
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Willianne Van de wereld-khoulati

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer omdat mijn moeder ernstig hartpatiënt is en leid aan de hartziekte cardiomyopathie. Dit is een slopende hartziekte zie haar leven nu al 10 jaar bepaald.. op dit moment ligt ze in het ziekenhuis met een verslechterd hart en een ernstige infectie. Mijn moeder kan nooit meer beter worden helaas! Ik wil hierbij me steun bijdragen aan deze stichting zodat er in de toekomst meer geld komt voor onderzoeken en vernieuwde dingen.

Tikkie
2

donaties

€ 4

ingezameld